สำนักงานประกันสังคมแจ้ง ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลประจำปี 2557 ได้ตั้งแต่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2557

สำนักงานประกันสังคมแจ้ง ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลประจำปี 2557 ได้ตั้งแต่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2557

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั่วประเทศ ที่มีความประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2557 สามารถยื่นแบบ สปส.9-02 ต่อสำนักงานประกันสังคมได้
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สปส.9-02 ได้ตามลิงค์ http://www.sso.go.th/sites/default/files/23_2.pdf

UploadImage

 

ขอขอบคุณจาก สำนักงานประกันสังคม